Digitial Tax Accounting Services Company
DTACODTACODTACO
(Thứ 2 - Thứ 7)
info@dtaco.vn
45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÁC

DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÁC

Bên cạnh các dịch vụ về Kế toán, Thuế, Doanh nghiệp và Nhân sự, DTA luôn nổ lực để đa dạng hóa các dịch vụ được cung cấp đến Khách hàng. Với danh mục các dịch vụ khác dưới đây sẽ góp phần làm đơn giản hóa và tiết kiệm thời gian của Khách hàng trong việc tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ liên quan đến việc quản lý kinh doanh.

Dịch vụ Khác của chúng tôi bao gồm:

Cung cấp hóa đơn điện tử.
Đại lý cung cấp token Thuế, token Bảo hiểm xã hội.
Đại lý cung cấp dịch vụ Hợp đồng điện tử.
Đại lý cung cấp Hệ thống đọc hóa đơn tự động.