Digitial Tax Accounting Services Company
DTACODTACODTACO
(Thứ 2 - Thứ 7)
info@dtaco.vn
45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

TƯ VẤN NHÂN SỰ

TƯ VẤN NHÂN SỰ

Bài toán về tuyển dụng, xây dựng hệ thống nhân sự và các thủ tục hành chính liên quan đến lao động chưa bao giờ là điều dễ dàng với các Doanh nghiệp. Tuy nhiên, DTA sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng các vấn đề trên thông qua dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực của chúng tôi.

DTA đảm bảo cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chính xác và tuân thủ các quy định hiện hành.

Dịch vụ về tư vấn Nhân sự của chúng tôi bao gồm:

Tuyển dụng.
Chuẩn bị Hợp đồng lao động.
Đăng ký Bảng lương, Quy chế lao động, Thỏa ước lao động tập thể.
Tính lương, Đăng ký Bảo hiểm xã hội.
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting